Tell'em that it's human nature


" Jag vill nå sanningen & kunna tolka den sanningen så att jag kan använda det jag känner & upplever, antingen det är förtvivlan eller glädje, på ett sätt som ger mitt eget liv större mening och som kanske också påverkar andra människor.
 Det är konst i dess högsta form. De ögonblicken av insikt är vad jag fortsätter att leva för.
"
Michael Jackson


RSS 2.0